Yhteistyöllä menestykseen

Kunnossapidon johtamis- ja toteutuskonseptimme on ollut käytössä jo yli 30 vuotta. Tänä aikana olemme tehneet yhteistyötä lukuisien asiakkaiden kanssa monilla teollisuudenaloilla sekä johto- että tekijätasolla. Kun asiakkaat ovat voineet hyödyntää kunnossapidon koko potentiaalin, tuloksena on saatu pitkäaikaisia liiketoimintahyötyjä.

Sellu- ja paperiteollisuus

Olemme vuosikymmenien ajan olleet sellu- ja paperiteollisuuden arvostettu maailmanlaajuinen kunnossapidon kumppani. Olemme ottaneet kunnossapitovastuun useista tuotantolinjoista, joista moni on ollut maailman johtavissa ja suurimmissa tehtaissa. Pystymme kehittämään ja toteuttamaan kunnossapidon toimintatapaamme koko tehtaan laajuisesti, ja näin voimme optimoida pääoma- ja käyttökustannukset. Saamme aikaan kestäviä tuloksia, joista voi olla ylpeä.

«Quantin työntekijöillä on huomattava tietotaito kunnossapidosta ja asiakaslähtöinen ajattelutapa. Erittäin ammattimaista.»
- Operatiivinen johtaja, Kiina

Kaivos- ja mineraaliteollisuus

Ymmärrämme kaivosten ja mineraaliteollisuuden kunnossapidolle ominaiset haasteet. Alan ankara toimintaympäristö ja korkeat turvallisuus-, toimintavarmuus- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät maailmanluokan kunnossapitoa. Meillä on vuosien kokemus yhteistyöstä alan johtavien yritysten kanssa, ja olemme osoittaneet voivamme tuottaa huomattavaa ja kestävää lisäarvoa uusiin ja jo olemassa oleviin tehtaisiin.

«Olemme erittäin tyytyväisiä Quantin kanssa saavutettuun kehitykseen. Heillä todellakin on riittävä motivaatio, taidot ja kyky kunnossapidon johtamiseen sekä sen osoittamiseen tarvittavat tunnusluvut.» - Varatoimitusjohtaja, Yhdysvallat

Metalliteollisuus

Meillä on kattava kokemus metalliteollisuuden, kuten alumiini- ja kuparisulattojen, rauta- ja terästehtaiden sekä nikkelin jalostuslaitosten kunnossapidon kumppanuudesta. Toimitamme asiakkaillemme sijoitetun pääoman kehitystä, parantamalla käytettävyyttä ja tehostamalla kunnossapitoa.

«Yhteistyö toimii, kun kumppanina on kokenutta, motivoitunutta ja ammattitaitoista työvoimaa, joka ymmärtää, miten asioita saadaan aikaan.» - Kunnossapitopäällikkö, Suomi

Kemian- ja petrokemian teollisuus

Olemme maailmanlaajuisesti tunnettu ja luotettu kemian ja petrokemian alan palveluntarjoaja. Meillä on kokemusta yli 40 laitoksen kunnossapidon kumppanuudesta ja olemme toimineet alalla yli 30 vuotta sekä uusissa että olemassa olevissa tehtaissa. Käytössämme olevat prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin.

«Quantin tuella saimme tehtaan tuotannosta huomattavasti enemmän irti – Quant muutti kunnossapidon kuluerästä tulosyksiköksi.» - Toimitusjohtaja, Saksa

Kappaletavarateollisuus

Vastaamme kunnossapidosta useissa erilaisissa kappaletavarateollisuuden yrityksissä. Siellä kukin laite, linja ja tuote edellyttää tarkkaavaista, motivoitunutta, nopeatoimista ja joustavaa ammattihenkilöstöä.

«Quantin avulla saimme kehitettyä kestävän turvallisuuskulttuurin, jonka ansiosta kaikki pääsevät jokaisen työpäivän päätteeksi kotiin perheensä luokse terveinä.» - Tuotantopäällikkö, Viro

Elintarviketeollisuus

Palvelutarjontamme auttaa elintarviketeollisuuden tuottajia hallinnoimaan laitteita ja prosesseja tehokkaammin ja turvallisemmin sekä vähentämään energiankulutusta ja hävikkiä.

«On todella myönteistä huomata Quantin aikaansaama muutos, joka on tapahtunut kunnossapidon henkilökunnassamme sekä sen vaikutus liiketoimintaamme.» - Tehdaspäällikkö, Ruotsi

Huoltoasemat

Tarjoamme useissa maissa huoltoasemien kokonaisvaltaisen kunnossapidon asiakkaidemme tarpeisiin. Keskitetty asiakaspalvelukeskuksemme vastaanottaa huoltopyynnöt asemien henkilökunnalta ja lähettää ne lähimmälle kunnossapitotiimille heti toteutettavaksi kaikkina vuorokaudenaikoina.

«Yhteistyö Quantin kanssa on nostanut kunnossapidon laadun huomattavasti korkeammalle tasolle.» - Päällikkö, Italia

Öljy- ja kaasuteollisuus

Olemme kaasu- ja öljyalalla kokenut tekijä ja tarjoamme jatkuvasti kehittyviä palveluilta sekä tuotantoketjun alku- että loppupään laitoksille. Tämän ansiosta meillä on erinomaiset valmiudet vastata teollisuudenalan toimijoiden muuttuviin tarpeisiin. Käyttämämme prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin, ja ne todistetusti tuottavat arvoa asiakkaillemme.

«Tehtaassamme on otettu käyttöön uudet ympäristönsuojelustandardit, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että Quant auttoi meitä saavuttamaan ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaattien vaatimukset.» - Operatiivinen johtaja, Argentiina

Energiantuotanto

Tarjoamme energiantuotantoon kokonaisvaltaisia kunnossapitoratkaisuja. Automaation, laitteistojen ja ohjausjärjestelmien tuntemuksemme ansiosta voimme ottaa täyden vastuun kokonaisten laitosten kunnossapidosta.

«Quantin lähestymistapa todella toimii, ja heillä on sopiva henkilöstö varmistamaan kunnossapitomme onnistumisen.» - Johtaja, Suomi