Hyödynnämme kunnossapidon koko potentiaalin

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja. Olemme jo yli 25 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme hyödyntämään kunnossapidon koko potentiaalin.

Quantin ammattilaiset erottuvat edukseen, oli kyseessä tinkimätön turvallisuus, kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, kustannusten optimointi tai tuotannon tehostaminen.

Kunnossapito on intohimomme, ja meille on kunnia-asia toteuttaa kumppanuuden tavoitteet ammattimaisesti.


Historia

ABB Full Service on nyt nimeltään Quant

Nordic Capital osti ABB Full Servicen ABB-yhtymältä vuoden 2014 lopussa. Hankinta edesauttoi vahvan, itsenäisen kunnossapitoyrityksen, Quantin, syntymistä. ABB Full Service on ollut jo yli 25 vuoden ajan alan markkinajohtaja ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta yli 300 toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Quantin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja yritys jatkaa johtavassa asemassa ammattitaitoisten teollisuuden kunnossapitopalveluiden tuottajana maailmanlaajuisesti.

Potentiaalin hyödyntäminen

Toimiva kunnossapito varmistaa tehokkaan tuotannon

Kunnossapito ei ole pelkkä tuotannon kuluerä. Kunnossapito pitää yllä liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta – se takaa turvallisuuden sekä laitosten tuottavuuden ja energiatehokkuuden.

Kunnossapidon potentiaalia jää usein hyödyntämättä

Uusia asiakkaitamme yhdistävät usein samat tekijät: kunnossapidon kokonaiskustannukset ylittävät budjetin koska varaosien ja alihankinnan menot ovat suunniteltua suurempia, kunnossapidon vaikutusta laitteiston käyttöikään ei mitata eikä sitä yhdistetä tuottavuuden parannuksiin. Lisäksi odottamattomat katkokset lisäävät kunnossapitokustannuksia.

Nykyään tarkempi sääntely, kilpailu ja kustannukset luovat paineita asiakkaidemme liiketoimintaan. Tämän vuoksi tärkeintä on kysyä, miten kunnossapidolla voidaan saada aikaan suurin hyöty – kuinka sillä voidaan edistää tehtaan tulevaisuudennäkymiä sekä nyt että tulevaisuudessa?

Lisääntyvä sääntely, koveneva kilpailu ja kasvavat kustannukset aiheuttavat stressiä asiakasyrityksissämme. Sen vuoksi kysymmekin: Missä osa-alueilla kunnossapidolla on suurin vaikutus? Miten kunnossapito voi lisätä asiakkaiden kannattavuutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?

Lisäarvoa kunnossapidolla

Kaikki asiakkaat haluavat järkeistää kunnossapitokustannuksiaan ja monilla on myös tarve parantaa turvallisuutta. Osa haluaa hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia tuottavuutta kasvattamalla. Jotkut asiakkaat haluavat parantaa energiatehokkuutta ja laskea käyttökustannuksia tai vähentää jätettä lainsäädännön muuttumisen vuoksi.

Kun kunnossapidon johtaminen ja toteutus on ulkoistettu meille, takaamme, että asiakkaan tavoitteet toteutuvat nyt ja tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme ovat motivoituneita ja he toimivat tuotantoryhmien osana; parannamme turvallisuutta ja tuottavuutta sekä optimoimme kustannuksia alan parhailla prosesseilla ja toimintatavoilla. Ennen yhteistyön aloittamista arvioimme todistetusti toimivalla menetelmällämme kunnossapidon potentiaalin, joka on vielä hyödynnettävissä asiakkaiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Sovittuja tavoitteita verrataan jatkuvasti toteutuneeseen tulokseen.

Suoritusperustaiset sopimukset antavat kunnossapidon toiminnasta oikean kuvan sekä todellista ja kestävää liiketoiminnallista tulosta, josta hyödymme kaikki. Ainutlaatuinen tapamme johtaa ja optimoida kunnossapitotoimintaa painottaa koulutusta ja kannustusta. Tämä tehostaa tehtaiden suorituskykyä entisestään ja tuottaa tulosta nyt ja tulevaisuudessa.

Parantunut:

Turvallisuus

Työntekijöiden motivaatio

Energiatehokkuus

Laitteiston kokonaistehokkuus

Laitteiston käyttöikä

Laitteiston käytettävyys

Laitteiston toimintavarmuus

Kunnossapidon tuottavuus

Vaatimustenmukaisuus

Vähemmän:

Tapaturmia

Käyttökustannukset

Kunnossapitokustannuksia

Varaosa- ja alihankintakuluja

Energiankulutusta

Hävikkiä

Seisokkiaika a

Päästöjä

Jätettä

Hyödynnämme kunnossapidon koko potentiaalin
Katso yrityksestämme kertova video
Lataa yrityksestä kertova esite

Henkilöstön tukeminen

Ammattilaisemme mahdollistavat sen

Quantin ammattilaiset erottuvat edukseen, oli kyseessä tinkimätön turvallisuus, kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, kustannusten optimointi tai tuotannon tehostaminen.

Motivoitunut ja ammattitaitoinen tiimi

Olemme kunnossapidon ammattilaisia ja myös asiantuntijoita työntekijöidemme ammatillisen kehityksen tukemisessa, jotta henkilöstömme pystyy hyödyntämään kunnossapidon koko potentiaalin asiakkaan eduksi. Meille kunnossapidon johtaminen ja toteuttaminen ovat kunnia-asioita; motivoitunut ja oikein tuettu, asialleen omistautunut ammattilaisten ryhmä on valtava voimavara.

Varmistamme, että työntekijämme ymmärtävät, kuinka he voivat auttaa asiakasta saamaan kunnossapidosta kaiken irti, ja yhdistämme työntekijöiden tavoitteet asiakkaan kanssa sovittuihin tavoitteisiin. Emme kuulu niihin ulkoistuspalvelujen tarjoajiin, jotka tehostaakseen toimintaa vain karsivat työpaikkoja. Keskitymme tehokkaaseen suunnitteluun ja tuottaviin toimintatapoihin, opetamme työntekijöille parhaat prosessit ja työkalujen käytön sekä tuemme heitä. Näin tulosta syntyy enemmän ja hukka vähenee.

Kestävien liiketoimintahyötyjen luominen asiakkaille edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kunnossapidon kehityksen ja optimoinnin parissa. Toimimme asiakkaan tiimien osana ja kannamme vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Todistetusti toimivat muutoksenhallintaprosessimme varmistavat, että kunnossapidosta saadaan tuloksia ja hyödyt ovat kuluja suuremmat.

Visio, missio ja arvot

Visiomme

Hyödynnämme kunnossapidon koko potentiaalin

Missiomme

Tuemme työntekijöitämme, jotta nämä voivat toteuttaa kumppanuuden tavoitteet tinkimättömän ammattitaitoisesti.

Arvomme

Intohimo – haluamme hyödyntää koko kunnossapidon potentiaalin.

Ammattitaito – meillä on selvät tavoitteet ja tarvittavat valmiudet ja asenne niiden saavuttamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti. 

Ammattiylpeys – vastuullinen toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen ovat meille tärkeitä asioita.

Vastuullisuus

Kuinka suunnittelemme palvelumme, mitä tarjoamme asiakkaillemme, miten toteutamme yhteistyötä toimittajiemme kanssa, miten arvioimme riskejä ja mahdollisuuksia, kuinka käyttäydymme osana yhteisöjä toimipisteissämme ja toisiamme kohtaan – vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Vastuullisen toimintamme prosesseja ovat työterveys ja työturvallisuus, ympäristö, laatu sekä liiketoiminnan etiikka.

Quant on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 sekä OHSAS 18001 standardien mukaan useissa maissa. Johtamisjärjestelmämme kattaa teollisuuden palvelut sisältäen kokonaiskunnossapidon, kunnossapidon johtamisen ja tuotantolinja- tai laitekunnossapidon ulkoistuspalvelut sekä muut teollisuuden palvelut.

Työturvallisuus ja ympäristö

Quant on sitoutunut tuottamaan palvelunsa vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöilleen, alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot.

Tavoitteemme on nolla vahinkoa. Teemme töitä sen eteen, että meistä tulee alan paras toimija turvallisuuden suhteen ja että pysymme sellaisena. ​

Quant pyrkii vähentämään kunnossapito- ja muun toimintansa ympäristövaikutusta.

Lataa politiikka tästä

Laatu

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tarjoamaamme palvelua, täyttää ja ylittää asiakkaidemme odotukset, ja tuottaa sellaista työnjälkeä josta voimme olla ylpeitä. Meille kunnossapito on sydämen asia ja uskomme että ainoastaan tarjoamalla erinomaista palvelua ja laatua, voimme saavuttaa tavoitteemme Quantin pitkäaikaiseksi menestykseksi.

Arvioimme ja kehitämme prosessejamme ja järjestelmiämme jatkuvasti varmistaaksemme niiden tehokkuuden. Uskomme vakaasti henkilöstömme voimaan toteuttaa tarvittavia muutoksia, sillä jokainen Quantin organisaation jäsen on ammattilainen, ja vastuussa työnsä laadusta.

Lataa politiikka tästä

Johtoryhmä

Olof Sand, Toimitusjohtaja

Olof Sand on syntynyt Ruotsissa ja hänellä on laaja kokemus suurten globaalien palveluyritysten johtamisesta. Viimeksi Olof toimi toimitusjohtajana Anticimexillä, globaalissa palvelu- ja vakuutusyhtiössä joka tarjoaa asiakkaille terveellisen elinympäristön ja jolla on 400 miljoonan euron liikevaihto.

Aikaisemmin Olof toimi Proact AB:n toimitusjohtajana. Proact on Euroopan johtava riippumaton tietovarasto-integraattori ja pilvipalveluiden mahdollistaja jolla on toimintaa 14 maassa ja liikevaihto on lähes 300 miljoonaa euroa . Olof on myös toiminut erilaisissa johtotehtävissä ABB:llä, Midrocilla ( EM ) ja Tele2:lla. Hän oli myös mukana perustamassa Acando IT and Management Consultant –yritystä.Glenn Withers, Talousjohtaja

Glenn on syntynyt Uudessa Seelannissa ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus taloudesta ja johtamisesta erityisesti tekniikan alalla. Glenn on laillistettu tilintarkastaja ja hän on työskennellyt monissa kansainvälisissä yrityksissä Australiassa, Aasiassa, Euroopassa ja USA:ssa.

Terese Holmqvist, Johtaja (Lakiasiat)

Terese on kotoisin Ruotsista. Hänellä on 15 vuoden kokemus lakiasioista, ja hän on keskittynyt enimmäkseen yritysten ja liiketoimintojen ostoon ja myyntiin. Viimeksi hän sai kokemusta työskentelemällä johtavalle ruotsalaiselle asianajotoimistolle.Jacob Duhan, Johtaja (Strategian ja liiketoiminnan kehittäminen)

Jacob on syntynyt Ruotsissa. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus kansainvälisestä strategiakonsultoinnista. Hän on johtanut projekteja, jotka liittyvät myynnin edistämiseen sekä fuusio- ja tuotevalikoimastrategioihin. Asiakaskunta on koostunut teollisen kunnossapidon tarjoajista ja muista teollisuusasiakkaista Brasiliassa, Intiassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Johan Harsta, COO ja Senior Vice President Pohjois-Amerikka

Johan on kotoisin Ruotsista, ja hän asuu Prahassa. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus prosessiteollisuudesta ja kunnossapitotoiminnasta. Johan on tätä ennen työskennellyt eri puolilla maailmaa tuotekehityksessä sekä tuotteiden, toimintojen ja myynnin hallinnassa. Hänen viimeisin tehtävänsä tätä ennen oli johtaa metalliosaamisen keskusta.


Olof Hedin, CDO

Ruotsissa syntynyt Olof on työskennellyt eri toimialoilla, kuten IT-, valmistus- ja prosessiteollisuudessa. Olof on työskennellyt Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa pääasiassa globaaleissa organisaatioissa. Ennen nykyistä rooliaan Olof toimi tietohallintojohtajana globaalissa terveydenhoitotuotteita valmistavassa yrityksessä.

Maximiliano Aqueveque, Senior Vice President Etelä-Amerikka

Chilestä kotoisin olevalla Maximilianolla on lähes 15 vuoden kokemus kaivos- ja mineraaliteollisuudesta. Hänellä on kokemusta kunnossapidosta ja kehitystehtävistä monista yksiköistä ympäri maailmaa. Hän on toiminut monissa avaintehtävissä mm. liiketoimintayksiköiden ja kaivosteollisuuden osaamiskeskuksen johdossa sekä myynnissä. Koulutukseltaan Maximiliano on metallurgian insinööri.

John Cairns, Senior Vice President Aasian ja Tyynenmeren alue

John on kotoisin Uudesta-Seelannista, ja hän asuu Kiinassa. Hän on toiminut eri aloilla, kuten kaivosalalla, öljy- ja kaasualalla, sähköalalla sekä sellu- ja paperialalla eri puolilla Aasian ja Tyynenmeren aluetta 20 viime vuoden aikana. John on tätä ennen toiminut eri tehtävissä, jotka ovat liittyneet projektinhallintaan, operatiiviseen toimintaan ja myyntiin Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Malesiassa.

Basie Naponya,  Senior Vice President Saharan eteläpuolinen Afrikka

Etelä-Afrikasta kotoisin olevalla ja Johannesburgissa asuvalla Basiella on yli 22 vuoden kokemus teollisuudesta.  Hän on toiminut monissa tehtävissä kuten insinöörinä, projekti-insinöörinä, insinöörityön päällikkönä, yhtymän kunnossapitopäällikkönä, maajohtajana ja divisioonan myynnin ja markkinoinnin vetäjänä. Hänen aiempia työpaikkojaan ovat mm. Eskom, McCain Foods, Tongaat Hullets, Air Products ja Siemens Etelä- ja Itä Afrikan alueella. Basie on sertifioitu konetekniikan insinööri.Pekka Venäläinen,  Senior Vice President Pohjois- ja Keski-Eurooppa

Pekka on kotoisin Suomesta, mutta asunut jo 30 vuotta Ruotsissa. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus teollisuuden asiakassuhteista ja kunnossapidon johtamisesta. Pekka on hoitanut monia eri tehtäviä ABB:llä, mm. operatiivisia toimintoja, projekteja, myyntiä, elinkaaripalveluita, kunnossapitoa ja strategiajohtamista.